top of page
เป็นมุ้งลวดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บซ่อนได้ ในขณะที่เราไม่ใช้งาน
เหมาะกับหน้าต่างเท่านั้น ทัศนียภาพที่มองผ่านผ้ามุ้งไฟเบอร์
จะชัดเจนกว่ามุ้งจีบ กรอบเป็นอลูมิเนียม อบด้วยสีพาวเดอร์โค้ท
ผ้ามุ้งทำจากไฟเบอร์กลาส ทนทานไม่ติดไฟ
bottom of page