เป็นมุ้งจีบอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนามาจากมุ้งจีบแบบมีราง
เหมาะกับประตูทุกรูปแบบ เพราะไม่มีรางล่างให้ต้องกังวล
ในขณะที่เดินเข้าออก ที่พื้น จะมีแค่แผ่น pvc. บางๆเท่านั้น 
เพื่อล๊อคตัวบานในขณะที่ใช้งาน
มุ้งจีบแบบเก็บราง

มุ้งจีบแบบเก็บราง

มุ้งจีบแบบเก็บราง

มุ้งจีบแบบเก็บราง