เป็นมุ้งลวดที่วิ่งอยู่ในรางกระจกบานเลื่อนตามปกติ แข็งแรงทนทาน
กรอบเป็นอลูมิเนียมอบด้วยสีพาวเดอร์โค้ท ผ้ามุ้งทำจากไฟเบอร์กลาส
งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย

งานมุ้งบานเลื่อน "บ้านมุ้งจีบ"

มุ้งบานเลื่อน ผลงานการติดตั้ง ม.ธานี ถ.เสรีไทย